Historia domu pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, tak naprawdę swoją działalność społeczną na Naszym terenie rozpoczął w 1945 r. W zabytkowym dworku początkowo znalazły schronienie osoby poszkodowane w wyniku działań wojennych, chorób i osobistych tragedii. W wyniku późniejszych decyzji, ówczesny Dom zaczęto przystosowywać na potrzeby ludzi upośledzonych.

Z dniem 1 kwietnia 1955 roku, na mocy decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy utworzono Zakład Specjalny dla Dorosłych (umysłowo upośledzonych niezdolnych do pracy kobiet), dlatego w Domu pozostawiono tylko 27 kobiet. Resztę zamieszkujących tu dotychczas Mieszkańców poprzenoszono do innych zakładów, a w ich miejsce przyjęto 77 kobiet pochodzących z Zamku Bierzgłowskiego.

W 1964 roku Dom zmienił swoją nazwę na Państwowy Dom Specjalny dla Dorosłych. Kierownikiem Domy był wtedy Lucjan Kostrzewski. To za jego zgodą do Nowej Wsi w 1962 roku zostały sprowadzone siostry zakonne, które opiekowały się przebywającymi tu mieszkankami do 1987 roku. Również w 1987 r. przystąpiono do rozbudowy Domu.

W kolejnych latach kontynuowano rozbudowę Domu i tak już w 1994 roku do użytku oddano kolejny budynek tzw. „B”. Na współczesny wizerunek Domu, tak naprawdę przez te kilkadziesiąt lat pracowali wszyscy dotychczasowi Dyrektorzy tj. Pan Stefan Kanderski, Pani Marianna Zadrożniak, Pan Edward Koszczka czy Pani Maria Gąsowska. Jednak chyba najtrudniejsze zadanie spadło na obecnego Dyrektora Domu Panią Mariolę Ejdowską, która już od 2000 roku nieustannie zmaga się z pojawiającymi się problemami i trudnościami, reorganizacjami i zmianami obowiązujących przepisów prawnych, zawsze dążąc do podnoszenia jakości usług świadczonych Mieszkańcom.