Niepodjęte depozyty

Wezwania do odbioru depozytów :

1. Janina Łucja Sigier

2. Jadwiga Borowska

3. Stanisława Bilarska

4. Leokadia Adamusik

5. Adela Hencelewska

6. Felicja Krzeszewska

7. Wiesław Wiśniewski

8. Weronika Małkiewicz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia osoby uprawnionej:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wzywa wszystkie osoby uprawnione (spadkobierców) do odbioru depozytu pieniężnego po niżej wymienionej zmarłej mieszkance naszej placówki, stanowiący spadek po zmarłej osobie:

 

Janina Łucja Singer ur. 09.12.1957r. w Brusach,  zm. w dniu 08.06.2019r.

 

Jednocześnie informujemy, że termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia ukazania się niniejszego wezwania. W razie niepodjęcia depozytu we wskazanym terminie Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wystąpi do sądu z wnioskiem o likwidację niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537 ze zm.)

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia osoby uprawnionej:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wzywa wszystkie osoby uprawnione (spadkobierców) do odbioru depozytu pieniężnego po niżej wymienionej zmarłej mieszkance naszej placówki, stanowiący spadek po zmarłej osobie:

 

Jadwigi Borkowskiej  ur. 22.11.1922r. w Rudowie zm. w dniu 29.08.2000r.

 

Jednocześnie informujemy, że termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia ukazania się niniejszego wezwania. W razie niepodjęcia depozytu we wskazanym terminie Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wystąpi do sądu z wnioskiem o likwidację niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537 ze zm.)

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia osoby uprawnionej:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wzywa wszystkie osoby uprawnione (spadkobierców) do odbioru depozytu pieniężnego po niżej wymienionej zmarłej mieszkance naszej placówki, stanowiący spadek po zmarłej osobie:

 

Stanisława Bilarska  ur. 19.08.1910 r.

 

Jednocześnie informujemy, że termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia ukazania się niniejszego wezwania. W razie niepodjęcia depozytu we wskazanym terminie Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wystąpi do sądu z wnioskiem o likwidację niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537 ze zm.)

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia osoby uprawnionej:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wzywa wszystkie osoby uprawnione (spadkobierców) do odbioru depozytu pieniężnego po niżej wymienionej zmarłej mieszkance naszej placówki, stanowiący spadek po zmarłej osobie:

 

Leokadii Adamusik  ur. 25.03.1924r. , zm.  17.09.2001 r., 

 

Jednocześnie informujemy, że termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia ukazania się niniejszego wezwania. W razie niepodjęcia depozytu we wskazanym terminie Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wystąpi do sądu z wnioskiem o likwidację niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537 ze zm.)

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia osoby uprawnionej:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wzywa wszystkie osoby uprawnione (spadkobierców) do odbioru depozytu pieniężnego po niżej wymienionej zmarłej mieszkance naszej placówki, stanowiący spadek po zmarłej osobie:

 

Adela Hancelewska  ur. 14.02 w miejscowości Komorzec,  zm. w dniu 13.06.2006

 

Jednocześnie informujemy, że termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia ukazania się niniejszego wezwania. W razie niepodjęcia depozytu we wskazanym terminie Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wystąpi do sądu z wnioskiem o likwidację niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537 ze zm.)

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia osoby uprawnionej:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wzywa wszystkie osoby uprawnione (spadkobierców) do odbioru depozytu pieniężnego po niżej wymienionej zmarłej mieszkance naszej placówki, stanowiący spadek po zmarłej osobie:

 

Felicji Krzeszewskiej ur.  23.09.1909 r.  zm. w dniu 28.10.2003r.

 

Jednocześnie informujemy, że termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia ukazania się niniejszego wezwania. W razie niepodjęcia depozytu we wskazanym terminie Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wystąpi do sądu z wnioskiem o likwidację niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537 ze zm.)

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia osoby uprawnionej:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wzywa wszystkie osoby uprawnione (spadkobierców) do odbioru depozytu pieniężnego po niżej wymienionej zmarłej mieszkance naszej placówki, stanowiący spadek po zmarłej osobie:

 

Wiesław Wiśniewska ur. 15.05.1947 r. w Rabkowie, zm. 07.05.2007 r.

 

Jednocześnie informujemy, że termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia ukazania się niniejszego wezwania. W razie niepodjęcia depozytu we wskazanym terminie Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wystąpi do sądu z wnioskiem o likwidację niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537 ze zm.)

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wezwanie do odbioru depozytu pieniężnego

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia osoby uprawnionej:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wzywa wszystkie osoby uprawnione (spadkobierców) do odbioru depozytu pieniężnego po niżej wymienionej zmarłej mieszkance naszej placówki, stanowiący spadek po zmarłej osobie:

 

Weronika Małkiewicz ur. 27.05.1950 r. w Ławiczku, zm. 20.03.2003 r.

 

Jednocześnie informujemy, że termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia ukazania się niniejszego wezwania. W razie niepodjęcia depozytu we wskazanym terminie Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wystąpi do sądu z wnioskiem o likwidację niepodjętego depozytu, który przekaże na własność Skarbu Państwa stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz.1537 ze zm.)

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wyda ww. depozyt po przedstawieniu przez uprawnionych prawomocnego postanowienia sądu.