Oferta domu

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi jest placówką przeznaczoną dla osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie, w którym zamieszkują 143 osoby obojga płci. Położony jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Wielgie. Przy jego posiadłości przebiega trasa Lipno-Dobrzyń nad Wisłą-Płock co umożliwia swobodne podróżowanie i komunikacje mieszkańców. Jego ogromnym walorem jest usytuowanie w kompleksie parkowym wpisanym w rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Konserwatora Przyrody.

Budynek Domu, jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych składa się z trzech bloków mieszkalnych, na których mieszczą się pokoje mieszkalne, kuchnia z jadalnią, pralnia, pomieszczenia do terapii  i wypoczynku oraz kaplica. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńczo-pielęgnacyjne i wspomagające wykonywane przez profesjonalny i doświadczony zespół pracowników.

W domu znajdują się pokoje, 1-osobowe, 2-osobowe i wieloosobowe. Pokoje mieszkańców wyposażone są w podstawowe sprzęty zgodnie ze standardem. Łazienki i toalety znajdują się na korytarzach oraz przy pokojach i są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomoc i opieka nad mieszkańcami sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującymi standardami. Staramy się stworzyć naszym mieszkańcom rodzinną atmosferę, dlatego posiadamy wykwalifikowany personel, który świadczy usługi w sposób uwzględniający wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczą w naszym domu opiekunowie, pielęgniarki, i pokojowe.

Opiekunowie pomagają mieszkańcom w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych tj. pomoc przy toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy kąpieli. Udzielają pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego tj. pomoc przy posiłkach, przy ubieraniu się i rozbieraniu. Sprawują opiekę podczas wizyt lekarskich, odwiedzają mieszkańców w szpitalu.

Pokojowe pomagają mieszkańcom w czynnościach gospodarczych m.in. przesłaniu łóżka, wymianie pościeli, w utrzymaniu czystości i porządku w pokojach oraz w innych pomieszczeniach z których korzystają mieszkańcy.

Pielęgniarki pracują całodobowo. Ich zadaniem jest rozpoznanie problemów zdrowotnych mieszkańca, umawianie wizyt do lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów świadczenie zleceń wystawionych przez lekarza, tj. podawanie leków, wykonywanie iniekcji, zakładanie opatrunków, wykonywanie inhalacji oraz udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach.

Mieszkańcy objęci są opieką medyczną przez lekarzy rodzinnych w przychodni zdrowia - „BARSKA” ul. Starowiejska , 87-603 Oddział/Wielgie.

Do osób leżących, chorych wzywani są lekarze na wizyty domowe. Na konsultacje do lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są samochodami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych i w tym czasie pozostają pod opieką opiekunów. Dodatkowo dom zapewnia usługi stacjonarne specjalistów tj. psychologa, psychiatry.

Dom świadczy również pracę socjalną w zakresie pomocy w załatwianiu spraw osobistych, urzędowo - administracyjnych, informacyjnych, kontaktów rodzinnych i szeroko rozumianej pracy socjalnej.