Terapia zajęciowa

Zakres świadczonych usług wynika z indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca domu, dlatego Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy opracowuje plany wsparcia z udziałem mieszkańca, jeżeli pozwala na to stan zdrowia i ich możliwości psycho-fizyczne, które podlegają ewaluacji i modyfikacji co najmniej raz na 6 m-cy lub częściej gdy wymaga tego stan naszego mieszkańca. Celem terapii jest aktywizowanie i usprawnianie psychofizyczne mieszkańca. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach i są dopasowane do możliwości i zainteresowań mieszkańców. Oferta zajęć jest różnorodna i każdy może znaleźć coś dla siebie.

Dział Opiekuńczo Socjalno - Terapeutyczny wspiera bezpośrednio mieszkańców domu w zaspokajaniu ich potrzeb. Staramy się stworzyć naszym mieszkańcom rodzinną atmosferę, dlatego posiadamy wykwalifikowany personel, który świadczy usługi w sposób uwzględniający wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa każdemu naszemu domownikowi. Dzielimy z naszymi mieszkańcami radości i smutki. Stanowimy jedna wielką rodzinę, dlatego staramy się wspólnie obchodzić wszystkie święta , np. Wigilię - spożywamy wówczas po tzw. Pasterce świąteczny posiłek, stwarzamy również możliwość indywidualnej organizacji uroczystości urodzinowych i imieninowych naszym domownikom.

W ramach terapii zajęciowej organizowane są imprezy okolicznościowe, zabawy, pikniki, wycieczki, kiermasze, wyjazdy tematyczne do innych domów pomocy społecznej oraz spotkania z udziałem dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.

1) zajęcia terapeutyczne

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu

 • stymulacja polisensoryczna wg K.CH.Knill-poranny krąg,
 • edukacja w zakresie utrzymania higieny osobistej,
 • pomoc w wykonywaniu czynności samoobsługowych, tj.: przygotowanie ubrania, ubieranie, rozbieranie, zmiana bielizny pościelowej, prace porządkowe w pokoju (szafach, szafkach, itp.),
 • trening gospodarowania (zarządzania) posiadanym majątkiem i budżetem,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia ogrodnicze,
 • prace porządkowe w pokoju, na terenie domu, w parku (dbałość o estetykę otoczenia),
 • zajęcia kulinarne.

b) trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów

 • trening komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
 • stymulacja wg W. Sherborne,
 • trening umiejętności społecznych: pełnienia ról społecznych, wchodzenia w relacje (m. in. wjazdy na zakupy do środowiska, kawiarni, itp.),
 • biblioterapia,
 • rozmowy terapeutyczne,
 • muzykoterapia,
 • spotkania teatralno-muzyczne w ramach zespołu „Radość”.

2) zajęcia ruchowe

 • choreoterapia (terapia ruchem i tańcem, opowieści ruchowe),
 • aerobic, zumba,
 • pedagogika zabawy (ludoterapia),
 • gry i zabawy sportowe,
 • nordic walking,
 • zajęcia o charakterze ogólnokondycyjnym,
 • gimnastyka poranna,
 • turystykę,
 • silwoterapia,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • wyjazdy integracyjne ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego "Nadzieja",
 • wycieczki rekreacyjne: kino, teatr, itp,
 • grillowanie, ogniska,
 • gry i zabawy (ludoterapia).

3) zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia

a) terapię manualną

 • malowanie na szkle,
 • technika collage,
 • odlewy gipsowe,
 • papieroplastyka,
 • malowanie dużych faktur,
 • martwa natura - farba olejna, akwarela, pastela,
 • wyrób kart okolicznościowych - technika dowolna,
 • zajęcia w pracowni ceramicznej,
 • zajęcia krawiecko - dziewiarskie oraz zajęcia z zakresu wykonywania zabawki miękkiej.

b) zajęcia informatyczne

 • zajęcia z obsługi komputera,
 • zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem komputera.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub grupowo w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo w godzinach 7:30 - 19:30